Turistička zajednica Zadarske županije podijelila 1,3 milijuna potpora

Foto: Pixabay

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije donijelo je odluke kojima TZ Zadarske županije daje snažan poticaj i privatnom i javnom turističkom sektoru u Zadarskoj županiji u pripremi za sezonu i to s kvalitetnim programima i novim proizvodima.

Programom rada za 2022. godinu Turistička zajednica Zadarske županije (TZ Zadarske županije) povećala je sredstva za potpore i proširila njihovu namjenu. Planiran je 50% veći budžet za potpore događanjima, 100% veći za agencije, tzv. destinacijske menadžment kompanije, te poseban budžet potpora za razvoj proizvoda posebnih interesa.

Slijedom toga, na 11. sjednici Turističkog vijeća TZ Zadarske županije koja je održana u srijedu 2. veljače 2022. donesena je odluka o dodjeli potpora temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora u 2022. godini koji je obuhvatio 3 različita modela.

Sukladno Javnom pozivu za događanja ukupno je 55 subjekata ostvarilo pravo na potporu, a vrijednost ostvarenih potpora iznosi 749.000 kuna.

Ukupno je 6 destinacijskih menadžment kompanija (DMK) koje su temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK) ostvarile pravo na potporu u sveukupnom iznosu od 120.000 kuna.

Odlukom je raspodijeljen i iznos od 400.000 kuna temeljem Javnog poziva za potpore razvojnim programima/projektima neposredno povezanih s turističkim proizvodima i to za 20 projekata.

Dokumenti su dostupni na mrežnim stranicama TZ Zadarske županije: https://www.zadar.hr/hr/o-nama/natjecaji-pozivi-i-obavijesti.

Turističko vijeće također je donijelo odluku o pokretanju online kampanja za koje je Programom rada u 2022. godini predviđeno 25% više sredstava, a kampanje će započeti već u veljači i to na 13 tržišta, što naših emitivnih, što avio tržišta. Kampanje će trajati sve do posezone čime je TZ Zadarske županije osigurala nikada jaču komunikaciju i promidžbu, što je osobito važno u ovoj godini kada očekujemo snažne nastupe konkurentskih destinacija. U cilju maksimalnog produljenja i stalne medijske prisutnosti na odabranim tržištima online kampanja za 2022. godinu provodit će se u 3 vala kako bi pratila korisnike kroz cijeli proces rezervacije i boravka na destinaciji.

Također je donesena odluka o uvjetima realizacije Udruženog oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora kojima se nastoji pojačati oglašivački doseg naše destinacije kroz zajedničke kampanje koje provode nositelji smještajne ponude u Zadarskoj županiji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)